قلم داتینگ دو سر

رنگ

  • دو سر ریز و درشت
+ موارد بیشتر - بستن

کد محصول: 1069

لطفا همه ویژگی ها رو انتخاب کنید

توضیحات کالا

برای طراحی (نقطه ، قلب، بلومینگ .... ) استفاده میشود